Create an Account

Persondatapolitik

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Custigo og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Du videregiver følgende oplysninger til os når du køber produkter på www.custigo.dk eller kommunikere med os: Dit navn, din adresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, dine betalingsoplysninger og ordreoplysninger. Dertil får vi også informationer om hvilke produkter du har vist interesse for, købstidspunkt og om du har returneret varer tidligere. Formålet med dette er vi skal kunne levere de varer eller ydelser, som du har købt og betalt for på www.custigo.dk, og dermed overholde vores del af vores handelsaftale.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så indsamler vi disse oplysninger om dig: Navn, e-mailadresse, hvordan du tilmeldte dig, IP-adresse og åbningsrate.

Formålet med dette er vi kan levere relevante nyhedsbreve med bl.a. tilbud og derigennem sælge varer til dig, for at varetage vores egen interesse for det. Retsgrundlaget for behandlingen er EU persondataforordningens artikel 6, styk 1, litra f. Tilmelding til vores nyhedsbrev er uanset hvad frivilligt og alle kan til hver og en tid afmelde sig igen nederst i alle nyhedsbreve.

Når du besøger www.custigo.dk, så indsamler vi oplysninger om hvilken IP-adresse du benytter, browsertype, styresystem og informationer om hvilken slags enhed du besøger www.custigo.dk fra.

Som registreret hos www.custigo.dk, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

GDPR – Generel information:

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet)
og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Custigo – CVR 40725466 indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.
Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person.
Det kan f.eks. være firmanavn, navn, adresse, telefonnummer, CVR nummer ,e-mail eller IPadresser.
Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde,så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.
Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt.
Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte:

Custigo
Niels W Gades Vej 13
7400 Herning
Telefon: +45 28431193
e-mail: info@custigo.dk
CVR: 40725466

Samtykke:
Når du køber varer hos os eller kontakter os pr. telefon, e-mail eller på vores hjemmesider, giver du samtykke til, at dine personlige oplysninger indsamles, og du accepterer derved disse vilkår.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. e-mail info@custigo.dk eller via telefonen.
Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve.
Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber.
Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

Hvornår indsamler vi personoplysninger:
Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten
dette sker fysisk, online, via post eller telefon.
Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare for at overholde gældende lovgivning.

Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:
– Når du køber varer (både fysisk, online, via post eller telefon),
– Når du bestiller vare, nye bruger
– Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev,
– Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails.
– Når du deltager i konkurrencer.
– Henvisning fra Leverandør.

Formål med indsamling:
Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores
produkter og gøre din oplevelse bedre, når du handler eller interagerer med os.

Formålet med dette er at optimere oplevelsen for dig. Dertil bruger vi også disse oplysninger til at kunne målrette vores markedsføring på Google, Facebook og Instagram. Alt dette gør vi for at kunne vise relevante tilbud for dig på nettet med målet om at forbedre vores salg.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:
– Behandling af dit køb og levering af dine varer, Online bestillinger eller tjenesteydelser,
– Servicering og rådgivning af dig,
– Interaktion med dig,
– Fremsendelse af nyhedsbrev,
– Online service
– Opfyldelse af lovkrav.

Opbevaring af persondata:
Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven.
Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.
Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere.
Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.

Persondata til tredjeparter:
Websitet videregiver oplysninger til følgende tredjeparter indenfor EU: DAO, Quickpay, Trustpilot.

Dog kan der i anmeldelser fra kunden til Trustpilot forekomme synlig korrespondance som ville kunne forsvare det skrevne indlæg imod www.custigo.dk og en evt. tvist til redegørelse og synliggørelse i sagen .Det samme kan forekomme via Instragram og Facebook og andre sociale medier, hvor kunden frembringer klage imod virksomheden offentlig. I videregivelsen vil der være navn samt korrespondancen mellem kunden og virksomheden for at frembringe påstande i sagen for offentligheden og, som kunden selv i første omgang har indledt. Vi indleder ikke offentlige klagesager imod vores kunder, men ser retten til at frembringe sandheder i en evt. sag som kunden måtte frembringe offentlig og vil til hver en tid lægge korrespondance ind. Bruger kunden falsk navn – firmanavn i offentliggørelsen, vil vi til en hver tid frembringe og belyse rette navn og firmanavn i sagen offentlig efterfølgende.

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til vores samarbejdspartnere for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig.
Endvidere kan dine personoplysninger blive overført til koncernforbundne selskaber.
Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Dine rettigheder:
Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til info@custigo.dk få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.
Du har altid, såfremt du har lyst eller brug for det, ret til at få at vide hvilke oplysninger vi har om dig, hvorfra vi har dem og hvorfor.
Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Klageadgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til www.custigo.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Klage:
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger.
Klage skal indgives til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K

Back to Top
X